יום שישי, 20 בנובמבר 2015

האימון היומי - BENCHMARK - יום שישי 20 נובמבר 2015"Lumberjack 20"


20 Deadlifts (275lbs)
Run 400m
20 KB swings (2pood)
Run 400m
20 Overhead Squats (115lbs)
Run 400m
20 Burpees
Run 400m
20 Pullups (Chest to Bar)
Run 400m
20 Box jumps (24")
Run 400m
20 DB Squat Cleans (45lbs each)
Run 400m

אין תגובות:

פרסום תגובה