יום שני, 7 בדצמבר 2015

האימון היומי - יום שני 07 דצמבר 2015

The Three Wise Men Tribute

“Jeremy”

Complete as many rounds and reps as possible in 4 minutes of:
5 Hang Squat Snatch
10 Burpees Over the Barbell
(RX = 135/95 lbs, Scaled = 95/65 lbs)

Rest 2 minutes, and then…

“Ben”

Complete as many rounds and reps as possible in 4 minutes of:
10 Power Cleans
20 Pull-Ups
(RX = 135/95 lbs, Scaled = 95/65 lbs)

Rest 2 minutes, and then…

“Beau”

Complete as many rounds and reps as possible in 4 minutes of:
15 Box Jump-Overs
30 Wall Ball Shots
(RX = 24”/20”; Scaled – 24”/20” Step-Overs Allowed)
(RX = 20/14 lbs; Scaled – 14/8 lbs)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה