יום שבת, 12 בדצמבר 2015

האימון היומי - שבת 12 דצמבר 2015


Partner WOD

- One person working at a time
- Reps split between partners in any way

For time:


1 round of:
60 KB swings
150 DUs

2 rounds of:
20 Wall ball
30 V-ups

3 rounds of:
20 Push ups
200m Run

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה