יום שני, 18 בינואר 2016

האימון היומי - יום שני 18 ינואר 2016

A.

Every two minutes, for 12 minutes (6 sets of):
Front Squat x 2-3 reps

Build over the course of the sets to today’s heaviest double or triple.

B.

In teams of two, alternate every 5 reps in order to complete as many reps as possible in 5 minutes of:
135/95 lb Cleans

Rest 3 minutes

In teams of two, alternate every 15 reps in order to complete as many reps as possible in 5 minutes of:
Wall Ball Shots

C.

Every two minutes, for 6 minutes (3 sets):
Single Arm Dumbbell Row x 10-12 reps each arm

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה