יום שבת, 30 בינואר 2016

האימון היומי - שבת 30 ינואר 2016

A.

Every two minutes, for 10 minutes (5 sets):
Back Squat
*Set 1 – 5 reps @ 45-55%
*Set 2 – 5 reps @ 55-65%
*Set 3 – 3 reps @ 65-75%
*Set 4 – 2 reps @ 75-85%
*Set 5 – 2 reps @ 80-90%

followed by…

Every two minutes, for 4 minutes (2 sets):
Back Squat x 8-10 reps @ 75-80%

B.

In teams of two, alternate sets to complete as many rounds and reps as possible in 12 minutes of:
3 Push Press (50/30kg)
6 Box Jump-Overs
9 Kettlebell Swings (24/16 kg)

אין תגובות:

פרסום תגובה