יום שלישי, 16 בפברואר 2016

האימון היומי - יום שלישי 16 פברואר 2016

A.

In teams of three, alternating complete rounds, complete as many rounds and reps as possible in 15 minutes of:
7 Burpee Box Jump-Overs (24″/20″)
7 Thrusters (155/105 lbs)
7 Chest-to-Bar Pull-Ups

Rest until the running clock reaches 20:00, and then…

In teams of two, alternating complete rounds, complete as many rounds and reps as possible in 15 minutes of:
9 Burpee Box Jump-Overs (24″/20″)
9 Push Press (155/105 lbs)
9 Ring Dips

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה