יום שני, 22 בפברואר 2016

האימון היומי - יום שני 22 פברואר 2016

Partner WOD


In teams of two, complete the following as quickly as possible, partitioning the reps as you see fit:

100 KB SDLHP 24/16
50 Power Cleans (155/105 lbs)
75 Pull-Ups
100 Burpee Box Jump-Overs
75 Pull-Ups
50 Power Cleans
100 KB SDLHP 24/16

אין תגובות:

פרסום תגובה