יום שני, 14 במרץ 2016

האימון היומי - יום שני 14 מרץ 2016

A.
Four sets of:
Single Arm Press x 8-10 reps each arm
Rest 2-3 minutes

B.
Complete as many rounds and reps as possible in 15 minutes of:
10 Push Presses (95/65 lbs)
10 Alternating Overhead Reverse Lunges (95/65 lbs)
10 Burpees Over the Barbell

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה