יום ראשון, 27 במרץ 2016

האימון היומי - יום ראשון 27 מרץ 2016

A.

Every 2 minutes, for 12 minutes:
Minutes 1-2 & 7-8: Rope Climb x 2 ascents
Minutes 3-4 & 9-10: L-Sit Hold x 45 seconds accumulated time
Minutes 5-6 & 11-12: Handstand Walk x 10 meters
(use partner assist or Handstand Wall Runs if you don’t have handstand walks yet)

B.

Complete as many rounds and reps as possible in 15 minutes of:
Run 400 Meters
15 Strict Pull-Ups (ladies – perform 10 strict)
15 Kettlebell Swings (32/24 kg)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה