יום שישי, 13 במאי 2016

האימון היומי - יום שישי 13 מאי 2016

Partner WOD 


for time:

75 Pullups (‘Rest’ = Bottom of Squat Hold Hold)
75 Front Rack Lunges (95, 65)  (‘Rest’ = Hollow Hold)
75 Power Cleans (95, 65) (‘Rest’ = Active Shoulder Dead Hang)
75 Back Squats (95, 65) (‘Rest’ = Bottom of Pushup Hold)
6x 200 M Sprints (A runs, B rests, slap hands and switch: each partner runs 3x)

(rep counts are per team, not per partner. On all movements, except sprints, one partner works at a time, switch every minute, on the minute.)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה