יום רביעי, 29 ביוני 2016

האימון היומי - סטרונגמן - יום רביעי 29 יוני 2016

in Teams Of Two - 

Amrap 7 minutes of:

50m Double KB \ DB Overhead Carry
Side to Side Medball Slams

*as one does OH carry, partner do amrap slams then they switch.

rest 3 minutes.

as clock hits 10:00 -

Amrap 7 minutes of:

20 Good Morning 20/15kg (empty barbel)
Plank Hold

*as one does GM's, partner do Plank Hold then they switch.

rest 3 minutes.

as clock hits 20:00 -

Amrap 7 minutes of:

50 Hammer Slams
Row

*as one does Hammer Slams , partner is Rowing on Row machine
 then they switch.

אין תגובות:

פרסום תגובה