יום רביעי, 27 ביולי 2016

האימון היומי - 27/07/2016

"Strongman Gone Bad!"

EMOM 17 minutes
Three rounds of:
Tire Flips (Reps)
Sledgehammer Strikes on Tire (Reps)
Stone to Shoulder (Reps)
KB Swings (Reps)
Farmer Carry (Distance)
1 minute rest

אין תגובות:

פרסום תגובה