יום חמישי, 6 באוקטובר 2016

האימון היומי - חמישי - 06/10/2016

A.
Bar Mucle Up \ Chest to Bar - Skill work

B.
WORKOUT 16.3

Complete as many rounds and reps as possible in 7 minutes of:
10 power snatches 75/55lb
3 bar muscle-ups \ C2B

אין תגובות:

פרסום תגובה