יום שלישי, 22 בנובמבר 2016

יום שלישי - 22/11 - האימון היומי

A.
Skill work on Double-Unders

B.
Complete as many rounds as possible in 15 minutes of:
25 pull-ups
50 sumo deadlift high pull
100 overhead squats
50 box jumps
25 pull-ups

Men use a 45-lb. barbell and 24-in. box
Women use a 35-lb. barbell and 20-in. box

אין תגובות:

פרסום תגובה